פעילות הוועדה


דוח פעילות הוועדה 2020
דוח פעילות הוועדה 2019

 הצהרת יו"ר הוועדה להגשת דוח שנתי לשר האוצר

 דוח לשר האוצר על פעילות הוועדה המקומית פרק ב' 2019 לצפייה לחץ/י כאן

דוח פעילות למחצית השניה 2019

לצפייה בדו"ח לחץ/י כאן 

דוח פעילות למחצית הראשונה לשנת 2019

לצפייה בדו"ח לחץ/י כאן

דוח פעילות הוועדה לשנת 2018

 על-פי הוראת חוק התכנון והבניה, על הוועדה לפרסם דו"ח תקופתי על פעילותה. בהתאם לכך, נכון  להיום מפורסמים הדו"חות הבאים:

דוח  רישוי וביצוע לתקופה של01/04/2018 עד לתאריך 30/09/2018 - לצפייה בדוח לחץ כאן

דוח רישוי וביצוע לתקופה של 01/10/2018 ועד לתאריך 31/12/2018 - לצפייה לחץ כאן

דוח שנתי על תכניות, תשריטים, ישיבות, אינטרנט ומחשוב - לצפייה לחץ כאן​

 

​דוח פעילות הוועדה לשנת 2017

פרק ב' - שאר הנושאים (תכניות, תשריטים, ישיבות ואינטרנט ומיחשוב)​

דוח פעילות הוועדה לשנת 2016

דו"ח תצ"רים ותשריטי חלוקה

דו"ח היתרים

דו"ח פעילות ברישוי ומידע

דו"ח ישיבות

​ ​