דבר מהנדס המועצה

הועדה המקומית לתכנון ובניה פועלת מתוקף חוק התכנון והבניה של מדינת ישראל.

הועדה עוסקת בקביעת מדיניות התכנון, במתן שרותי מידע תכנוני, אישורים והיתרים בנושאי תכנון, רישוי וכן בנושאי פיקוח ואכיפה על הבניה.

בימים אלה, אנו מכניסים שיפורים רחבי היקף במערכת המחשוב והמידע של הועדה לצורך התמקצעות עבודת הועדה ושיפור השירות לציבור.

הקמתה של מערכת זו הינה פעולה מורכבת ותמשך כשנה. על מנת שהציבור יקדים וייהנה מהמידע שנאסף, הוחלט כי המערכת "תעלה לאוויר" באופן חלקי עד השלמתה.

באתר זה תוכלו למצוא באופן פשוט ונוח:

א. פרוטוקולים ישיבות הועדה המקומית לתכנון ובניה.

ב. מעקב אחר טיפול בהיתרי בניה.

ג. מידע על תכניות מפורטות.

ד. פרסומי תכנון ובניה.

ה. נהלים וטפסים.

 בהמשך (כלומר עד 5/2017 לערך), אתר זה יכלול בין השאר גם צפייה במערכת G.I.S ( Geografic information system ). מערכת זו מציגה תכניות מתאר ותכניות בניין ערים החלות בשטחי המועצה האזורית  ומגדירות את ייעודי הקרקע וזכויות הבניה המותרות על גבי תצלומי אוויר בשכבות קדסטר (סימון גושים וחלקות).

לצד השימוש באתר החדש ותכולתו, יעמוד צוות עובדי הועדה לרשות תושבי המועצה וכלל הציבור על מנת לספק מידע ולסייע בפתרון בעיות, בייעוץ, הכוונה וזירוז הליכים.

אנו מחויבים, לצד השמירה על החוק ואכיפתו , למתן שרות אדיב , מקצועי ויעיל.

 

 שלכם,

פרסמן יצחק

מהנדס הוועדה המקומית

גליל תחתון