צוות המחלקה

 

​שם תפקיד ​טלפון ​מייל
ניצן פלג יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה 04-6628202​ nitzanpeleg@glt.org.il
יצחק פרסמן​ מהנדס הועדה המקומית לתכנון ובניה​ 04-6628210​ presman@glt.org.il
אשר כהן יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה​ 04-6628210​​ asherco@bezeq.co.il
הדס הרחול​ מזכירת הועדה לתכנון ובניה​ 04-6628210​​ hadash@glt.org.il

אלון בראונשטיין 
מנהל פיקוח

04-6628210​​

050-6204411

alonb@glt.org.il​

שניר אלמליח
מפקח בניה​

04-6628210

053-7720124

snirel@glt.org.il
עדי רובין​​ בודקת תכניות מפורטות​ 04-6628210​​​ adir@glt.org.il
עמוס ויינגרטן​ בודק בקשות להיתר בניה​ 04-6628210​ amosw@glt.org.il
טלי גנור​ מזכירת אגף הנדסה​​ 04-6628210​ talig@glt.org.il
יסמין שפסו ​ ​מנהלת ארכיון​ 04-6628210​ yasmins@glt.org.il