מידע תכנוני שאינו להיתר

לשם הגשת בקשה למידע תכנוני לפי סעיף 119א (לא להיתר) יש לשלם 190 ₪ 
ניתן לשלם באמצעות אתר התשלומים בקישור לחץ\י כאן 
לאחר מכן יש לשלוח לכתובות המייל : amosw@glt.org.il 
יש לציין במייל את הפרטים אלו:
1. שמבוקש מידע לגוש XXX חלקה XXX מגרש XXX 
2. סיבת הבקשה ( מכירה, שמאות וכו')
3. פרטי הקשר (מייל,טלפון וכו')