פיקוח על הבניה

תיאור עבודת מחלקת פיקוח 

•פיקוח שוטף ויזום של הבניה המתרחשת ברחבי המועצה. 

•בדיקה וטיפול בתלונות הציבור בנושאי בניה. 

•אכיפת חוק התכנון ובניה, הכנת צווי הפסקה מנהליים ושיפוטיים, הכנת צווי הריסה מנהליים ושיפוטיים. 

•הכנת החומר לכתבי אישום. 

•טיפול בנושאי טופס 4 ותעודות גמר. 

•טיפול במבנים מסוכנים.                       

 פיקוח על הבניה פועל במסלולים הבאים:

  א. פיקוח יזום: 

פיקוח יזום ובדיקת הבניה בשטח בהתאם להיתר הבניה : 

•ביקורת בשלבי הבניה השונים עם קבלת טופס 4 ותעודת גמר. 

•פיקוח בעקבות קבלת תלונות הציבור בנושאי בניה שמתרחשת נכון לרגע התלונה. 

   ב. פיקוח שוטף: סיורים שגרתיים בשטח לצורך גילוי עבירות בניה.

מידע על ​​מדיניות הפיקוח של המועצה:

למסמך מדיניות האכיפה במועצה

מדיניות אכיפה.pdf

למסמך של נוהל מימוש מדיניות האכיפה של המועצה:

נוהל מימוש מדיניות .pdf